X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1387
مدیر فنی و بازاریاب خوب

«ارنست» مسئول یکی از بخشها در قسمت شتابدهنده بسی BESSY در برلین است. بعد از پایان صحبتهای دو ساعته مان در مورد تجربیاتش با سینکروترون بسی یک در مورد ارتینگ تجهیزات؛ آزمایش های هیدرولیک الکتریک و خلا الکترومگنتها؛ چگونگی alignment گردرها و خیلی مسایل دیگر گفتم که در مورد احتمال شروع به طراحی یک سینکروترون در ایران شنیده ام, که برایش جالب بود. گفت که سیستم آموزشی ایرانیها در میان تمام کشورهای خاورمیانه کاملا متمایز و برتر است" هر چند که تاکنون به ایران سفر نکرده بود. گفت که در صورتی که ایران به کمک مراکز شتابدهنده آلمانی و از جمله خود او برای طرح سینکروترون نیاز داشته باشد خوشحال میشود که تا جای ممکن به آنها کمک کند. این را بصورت تعارفی نگفت بلکه واقع منظورش اینبود که دوست دارد ایران هم به جرگه کشورهای دارنده این تکنولوژی بپیوندد.. بعد از پایان صحبتهایمان وقتی امور ناجی مدیر فنی سینکروترون خاورمیانه را دید جمله ای به او گفت که برایم بسیار جالب بود. گفت که یک مدیر فنی نبایستی منتظر بماند تا دولتهای دیگر منابع مالی در اختیارش قرار دهند... گفت که یک مدیر فنی خوب در واقع بایستی یک بازاریاب خوب و جذب کننده منابع مالی برای این تکنولوژی مدرن باشد! تا مسئولین یک کشور واقعا مطلع نشوند که یک مرکز شتابگر چگونه میتواند بر اقتصاد" توسعه تکنولوژی و پرستیژ کشورشان تاثیر میگذارد چگونه در آن زمینه سرمایه گذاری میکنند؟ 

--------------------------------- 

عکس: شبیه سازی بیرونی کیکرهای مغناطیس پالسی در سینکروترون بسی یک. مدتیست که دارم کارهای لازم برای تست 30 کیلوولت و ..را در موردش اماده میکنم. 

کیکرهای پالسی بوستر