X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1390
سفر ایران

 امسال کنفرانس شتابدهنده های ۲۰۱۱ ایالات متحده برای آخرین بار توسط مرکز «بروکهاون» برگزار شد. چند نفر از همکارانم در اینجا در این کنفرانس شرکت کردند و تقریبا از موضوعات و مقاله های مطرح شده راضی بودند. کنفرانسهای آسیایی؛ اروپایی و امریکایی شتابدهنده ها از دو سال پیش در هم ادغام شدند و قرار بر این شد تا این سه کنفرانس در غالب یک کنفرانس شتابدهنده های بین المللی هر سال در یک قاره برپا شود. در این چیدمان استرالیا سهمیه آسیایی محسوب شده است. 

سال گذشته نیز یکی از همکاران در مرکز شتابدهنده KEK در ژاپن درخواستی برای ترکیب چندین کنفرانس و ورک شاپ در زمینه Accelerator Beam Instrumentation به همه افراد دست اندرکار این زمینه از تکنولوژی شتابدهنده ها فرستاد. من هم در آنزمان از این طرح استقبال کردم و نامی برای آن پیشنهاد دادم که مخفف آن IBIC بود. خوشبختانه همین نام مدتی پیش بعد از رای گیری برای این کنفرانس انتخاب شد! ترکیب اینگونه کنفرانسها به هم افزایی علوم مربوطه در قاره ها و کشورهای مختلف کمک میکند.

 ---------- 

 هفته گذشته پیشنهاد جالبی برای دست اندرکار طرح ملی «شتابدهنده ایران» و نیز نماینده ایران در پروژه سینکروترون خاورمیانه فرستادم تا آنها را از موقعیتی که میتواند به آنها کمک کند تا روند پیشرفت پروژه ملیشان را سرعت ببخشند فرستادم. اینبار نیز آنها استفاده نخواهند کرد!!

معمولا موقعیتهای ممتاز به آسانی بدست نمیاید و در صورت ایجاد معمولا همیشگی نخواهند بود. شاید «غرور» و یا «پیش داوری» یکی از مهمترین عوامل عدم استفاده از موقعیتهاییست که خداوند در مسیر همه قرار میدهد. 

-----------

احتمالا در آینده ای نزدیک سفری به ایران خواهم داشت. این سفر تنها سفر امسالم به ایران خواهد بود. البته برنامه های کاری اینجا و نیز بعد مسافت اجازه بیش از یکبار سفر به ایران در سال را نمیدهد. امیدوارم امسال بتوانم چندین جای دیدنی را ببینم و از این مدت کوتاه بعنوان یک تفریح سالانه هم استفاده کنم.  

ای بسا هندو و ترکی همزبان  

ای بسا دو ترک چون بیگانگان 

پس زبان محرمی خود دیگر است

همدلی از همزبانی خوشتر است. «مولانا»