X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387
کنفرانس پک ۲۰۰۸

مقاله ای را که با همکاری دو نفر از همکاران در مرکز سینکروترون سولیل فرانسه نوشته ام را برایشان فرستاده ام تا بعد از نکته پیشنهاداتشان آنرا برای کنفرانس امسال شتابگرهای اروپایی یا اصطلاحا«پک ۲۰۰۸» بفرستیم. امسال این کنفرانس در شهر ژنوا در ایتالیا برگزار میشود و برخلاف سالهای قبل تعداد محققین و دانشمندان آسیایی و امریکای شمالی زیادتر خواهد بود. علت آنست که بر اساس توافق سال گذشته بین سه کنفرانس قاره های اروپا و آسیا و امریکای شمالی هر سه سال یکبار در یکی از قاره ها برگزار میشود. معمولا شرکت کننده ای از خاورمیانه و افریقا در این کنفرانسها وجود ندارد و علت آن هم نبود تحقیقات و صنعت مربوط به علم شتابگرها در این مناطق است.

----------------------

مولانا در کتاب مثنوی معنوی در داستانی به حکمت و قدرت خداوند چنین اشاره میکند: موری بر کاغذ میرفت؛ نوشتن قلم دید. شروع به ستودن کرد. موری دیگر که چشم تیز تر بود گفت ستایش انگشتان را کن که آن هنر از ایشان میبینم. موری دیگر که از این هر دو؛ چشم روشنتر بود گفت من بازو را میستایم که انگشتان فرع بازوانند و الی آخر...

مورکی بر کاغذی دید او قلم...گفت با مور دگر او راز هم

که عجایب نقشها آن کلک کرد...همچو ریحان و چو سوسن زار و ورد

.......بی خبر بود او که آن عقل و وفاد...بی ز تقلیب خدا باشد جماد

یک زمان از وی عنایت برکند...عقل زیرک ابلهیها میکند.

و همینطور ادامه میدهد تا نتیجه میگیرد همه موجودات وسیله اند و منبع همه این قدرتها اراده بی انتهاست. و به شخص معترض توصیه میکند که چون در فهم نشانه های الهی ناتوانید بهتر است حرفم را قبول کنید؛ زندگی را آسان کنی و منتظر دریافت نعمتهای خداوند باشی.

پس تو حیران باش بی لا و بلی...تا ز رحمت پیشت آید محملی

چون ز فهم این عجایب کودنی...گر بلی گویی تکلف میکنی

ور بگویی نی زند نی گردنت...قهر بر بندد بدان نی روزنت

پس همین حیران و واله باش و بس...تا در آید نصر حق از پیش و پس

چونک حیران گشتی و گیج و فنا...با زبان حال گفتی اهدنا

زانک شکل زفت بهر منکرست...چونک عاجز آمدی لطف و برست.

مولانا در پایان میگوید: هر وقت به مرحله تسلیم کامل در مقابل اراده بی انتها رسیدی؛ موفقیت را در آغوش خواهی کشید.