X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 14 اسفند‌ماه سال 1384
Bessy I


...برای تزریق الکترونها از بوستر به Storage Ring نیاز به الکترومگنتهایی است که اصطلاحا Septum  نامیده میشوند. این الکترومگنتها معمولا بصورت پالسی تغذیه میشوند و از لحاظ زمانی بایستی بسیار دقیق تریگر شوند. در محموله BessyI که از آلمان به اینجا توسط کشتی اورده شده است چنین الکترومگنتهایی وجود ندارد. البته در واقع وجود داشته است ولی برای تزریق در دو سطح غیر همسان از پایین به بالا استفاده میشده است و حال آنکه در طرح فعلی ما تزریق بصورت افقی انجام میشود. برای الکترومگنتهای اصطلاحا Thick Septum میتوان با ۹۰ درجه چرخش کار مورد نیاز را انجام داد ولی برای Thin Septum  که تا درون رینگ پیش میرود چنین کاری عملی نیست و بایستی بطور کامل طراحی جدید شود. این کاری است که از امروز شروع به آن کرده ام.