X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1384
تغییرات طراحی

...یکی از پیشنهادهای کمیته فنی برای تغییر محل تزریق الکترون به بوستر است. در حال حاضر قرار است که از پیش شتابدهنده مایکروترون برای تزریق الکترونهای با انرژی ۲۰MeV به دورن بوستر استفاده شود. این مایکروترون شبیه بقیه تجهیزات بوستر از طرف آلمان توسط کشتی به اینجا فرستاده شده است. کمیته فنی پیشنهاد داده است که محل تزریق الکترونها به گونه ای طراحی شود که در صورت عدم عملکرد صحیح مایکروترون بتوان براحتی به جای آن از یک لیناک ۵۰ مگا الکترون ولت استفاده کرد. در این حالت بایستی به اندازه حدود ۷ متر فضای طولی خالی برای نصب احتمالیه آینده لیناک در نظر گرفته شود. با این وضعیت بایستی کلیه شیلدینگ محافظ چند ده متری بتونی فعلی تخریب و مکان بیشتری به بوستر اختصاص داد...که کار ساده ای نیست...

حالا قرار شده که فعلا به طراحی مکان تزریق الکترون به بوستر دست نزنیم و در صورت نیاز احتمالی آینده تنها با استفاده از الکترومگنتهای پالسی مسیر الکترونها را به مکان مناسب در بوستر هدایت کنیم.

----------------------------------------------------------------------

احتمالا اگر همه چیز درست پیش برود شاید در ماه آینده برای یک سخنرانی کوتاه در مورد پروژه به دانشگاه شریف در ایران بروم؛ البته این به نظام وظیفه ایران بستگی دارد.